El Arte: punto de encuentro

El arte punto de encuentro_ Ascensión Moreno
El arte punto de encuentro_ Ascensión Moreno

Moreno González, A. (2006). El arte Punto de encuentro. Revista de Arte-terapia y Artes. Nº 1. Abril de 2006. Edita Mancomunidad “Valle del Ricote”. ISSN 1886-2624

Anuncios

L’artteràpia i els inicis de la seva formació a Espanya

Moreno González, A. (2004) L_artteràpia i els inicis de la seva formació a Espanya. Revista Aloma. Num. 14. Blanquerna.

L'Artteràpia i els inicis de la seva formació_ Ascensión Moreno
L’Artteràpia i els inicis de la seva formació_ Ascensión Moreno

La Mediación Artística: un modelo de educación Artística para la intervención Social a través del Arte

Este es el primer artículo que escribí sobre Mediación Artística, publicado en la Revista Iberoamericana de Educación, en 2010. Planteo cómo surge la Mediación Artística, los antecedentes, los espacios comunes con el arteterapia, cómo se organizan los talleres, la metodología de intervención y el rol del educaor artístico o mediador artístico.

La mediación artística: un modelo de educación artística para la intervención social a través del arte

Mediación Artística Ascensión Moreno
Mediación Artística Ascensión Moreno

Revista Iberoamericana de Educación / Revista Ibero-americana de Educação
ISSN: 1681-5653
n.º 52/2 – 25/03/10
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)
Organização dos Estados Iberoa-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI)

Textos sobre la convención de 2005 sobre la protección y la promoción de la diversidad cultural

http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-expressions/the-convention/

http://www.unesco.org/new/es/unesco/

UNESCO
UNESCO

Diversidad cultural. Unesco. Cultura

Voves del vídeo comunitario. Una casa con árbol

Un proyecto de Iván Lara

Sala d’Art Jove. Convocatòria de projectes de creació, investigació, edició, educació. Convocatòria Tutorial.

Convocatòria Sala d’Art Jove

Convocatòria de projectes de creació, investigació, edició, educació. Convocatòria Tutorial.

29.07 — 22.10 / 2012 / 20h 10
Sala d’Art Jove

Sala d’Art Jove 2013 Convocatòries L’Agència Catalana de la Joventut de la Generalitat de Catalunya presenta dues convocatòries d’arts visuals per desenvolupar projectes en el marc de la Sala d’Art Jove al llarg de l’any 2013: Arts visuals i Tutorial. Arts visuals Convocatòria de projectes de creació, investigació, edició i educació. Arts visuals té per objectiu facilitar el desenvolupament de projectes d’arts visuals, els quals poden implicar aspectes relacionats amb la creació, la investigació, l’edició i l’educació. Tots els projectes que se seleccionin en aquesta convocatòria podran rebre el suport de Can Xalant, Centre de Creació i Pensament Contemporani de Mataró, i Hangar, Centre de Producció d’Arts Visuals, pel que fa a recursos i assessorament en la producció. Projectes de creació Se seleccionaran un màxim de 12 propostes. Dotació econòmica: 800 € per proposta. Projectes d’investigació Se seleccionaran un màxim de dues propostes. Dotació econòmica: 800 € per proposta. Projectes d’edició Se seleccionaran un màxim de dues propostes. Dotació econòmica 1.500 € per proposta. Projectes d’educació Se seleccionaran un màxim de dues propostes. Dotació econòmica:1.200 € per proposta. Tutorial: col·laboradors en residència Convocatòria per a la dinamització dels processos de producció, difusió i educació. Tutorial té per objectiu articular un equip d’agents culturals relacionats amb les arts visuals per al desenvolupament de processos de tutoria, adreçats als productors seleccionats en la convocatòria Arts visuals. Els processos es desplegaran al llarg de l’any com a dinàmiques de treball en col·laboració i per a la formació i reflexió en arts visuals; així mateix, estaran orientades a la resolució d’aspectes relacionats amb la producció dels projectes, el disseny de la programació —amb les exposicions i les diverses iniciatives de difusió— i les dinàmiques d’educació amb públic. Jurat Eloy Fernández-Porta, escriptor i assagista. Professor de la Universitat Pompeu Fabra. Joan Fontcuberta, artista, assagista i crític especialitzat en fotografia. President de l’Associació d’Artistes Visuals de Catalunya. Martí Manen, comissari independent i crític d’art. Julia Montilla, artista visual. Sinapsis (Cristian Anó), oficina de projectes artístics i mediació cultural. Txuma Sánchez, membre de l’equip de la Sala d’Art Jove.

President del jurat: Sr. Toni Reig, director general de Joventut. Secretària: Marta Vilardell, tècnica de cultura de l’Agència Catalana de la Joventut Termini per a la presentació de projectes 22 d’Octubre de 2012. 17h.

Tota la informació i els formularis a l’enllaç

La integral Psicodanza

Presentación de La Integral Psicodanza. Danza inclusiva. Grupo de Jaén.

Psicodanza interpretando la canción de Manuel Carrasco “Que Nadie” en el Festival de la Canción de Lengua de Signos