Los recortes en las Universidades públicas se han llevado 8.124 puestos de trabajo en España

“El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques confirma la pèrdua de
5.669 docents i investigadors (PDI) i 2.455 membres de personal
d’administració i serveis (PAS).

Durant els dos últims anys, les retallades a les universitats públiques
s’han emportat 8.124 llocs de treball, segons les dades del Butlletí
Estadístic del Personal al Servei de les Administracions Públiques
elaborat pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, publicat
el passat dilluns.”

Per llegir més cliqueu aquí
[http://ccoo-universitat.blogspot.com.es/2014/07/ccoo-denuncia-la-perdua-de-mes-de-8000.html]

Información  facilitada por la Secció Sindical CCOO-UB