Feliç Sant Jordi. Feliz día del libro

La Mediación Artística
La Mediación Artística

Disponible también en libro elefctrónico: https://www.octaedro.com/es/producto:Cos/1/ensenar/recursos/la-mediacion-artistica/1568

Anuncios

En el mes de enero Laia Serra, co-directora de Comusitària, proyecto de música comunitaria en Barcelona, presentó su tesis doctoral

Model de Desenvolupament Cultural Comunitari a partir de l’anàlisi
d’experiències internacionals i locals d’art comunitari es el titulo de la tesis, dirigida por María Jesús Morata García, en la  Universitat Ramon Llull. FESTSPT- Educació Social i Treball Social.

Fecha de defensa: 25-01-2018
Palabras clave: Xarxa; Valor cultural; Sostenibilitat; Accés a la cultura; Educació artística; Creativitat;Desenvolupament personal; Participació; Apoderament; Ciutadania
Tesis (en catalán):

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/462073/Tesi_Laia_Serra.pdf?sequence=2&isAllowed=y

¿Cuál es el propósito de la vida? Nos pregunta Cristian Deppeler

mediacionartistica

Cuando nació le dijeros a su familia que sería un vejetal, y ha llegado a hacer Comunicación Social, según expresa él mismo en el vídeo, donde plantea una pregunta esencial: ¿Cua´l es el proósito de nuestras vidas…

Ver la entrada original

Corto sobre el acoso escolar, realizado por jóvenes de Badia, Barcelona

Se estrenó el 13 de enero.

Más información:

http://www.lavanguardia.com/local/sabadell/20180111/434220775683/grupo-jovenes-badia-rueda-documental-acoso-escolar.html

 

GUANTES TRADUCTORES DE LENGUAJE DE SIGNOS

Estudiantes de la Universidad de Washington han desarrollado un sistema llamado SignAloud, que facilita que todo el mundo entienda el lenguaje de signos.

El invento consiste en unos guantes que captan los movimientos de la mano que después el ordenador se encarga de reproducir en lenguaje oral.

Indiscutiblemente un invento revolucionario.

 

Eines per a una comunicació no sexista

DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials

Entenem el sexisme com la ideologia que sosté la divisió i la jerarquització de les persones segons el seu sexe, assignant capacitats, valors i normes de comportament diferents entre homes i dones. Una altra accepció de la paraula, segons l’Institut d’Estudis Catalans, és el conjunt d’actituds que es caracteritza pel menyspreu o la desvaloració de tot el que són o fan les dones. Sovint, totes aquestes actituds i expressions ideològiques no són fàcilment identificables quan es transmeten mitjançant el llenguatge o la imatge. Amb l’objectiu d’identificar i combatre aquest tipus de missatges, l’Observatori de les dones en els mitjans de comunicació ha creat el web Eines per a una comunicació no sexista que conté recursos i eines per lluitar contra el sexisme als mitjans de comunicació. Aquesta iniciativa ha comptat amb la col·laboració de l’Institut Català de les Dones, la Diputació de Barcelona i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

Ver la entrada original 559 palabras más