Empoderament de noies tutelades contra la violència masclista

empower
empower

El projecte “Empowering Care” té com a objectiu empoderar les noies de 14 a 18 anys tutelades per les autoritats publiques a la Unió Europea, perquè puguin protegir-se i prevenir situacions de violència masclista.

Projecte finançat amb el suport de la Comissió Europea. I’informe elaborat per per Mar Camarasa i Casals i Núria Francolí i Sanglas, amb la col·laboració en el treball de camp d’Amanda Alexanian. 2013.

Empowering Care_Informe recerca _CAT