Carlos Sánchez-Valverde: 3 prioritats educatives per a la Catalunya d’avui