Guía de recursos sòciosanitaris i socials de Barcelona

guia de recursos
guía de recursos

Aquesta guía és la més actual que existeix, malgrat és de l’any 2002. Presenta els diferents resursos, tant socials com sanitaris, per atendre persones i famílies amb problemas socials, de dependencia, de salut mental i de drogradicció.

Està estructurada en: introducció, la Xarxa de Salut Mental, la Xarxa d’Atenció a les drogodependències, altres recursos sanitaris, els Serveis Socials d’atenció Primària, els Serveis Socials Especialitzats, altres punts d’informació, i els Centre d’Assistència Primària.

Pot ser d’utilitat per professionals del sector i per persones interessades en desenvolupar projectes en aquest tipus de serveis, ja que dóna una perspectiva àmplia de l’estructura de la xarxa i dels serveis i recursos existents.

http://www.csbcn.org/public/guia_rec.pdf