Congrés de Serveis Socials Bàsics, 2014

Congrés de Serveis Socials
Congrés de Serveis Socials

Més informació: http://www.tscat.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=1244%3Acongres-de-serveis-socials-basics&catid=4%3Anoticies&Itemid=279&lang=ca