Experiència artística i producció cultural. Àmbits per a la intervenció socioeducativa

Experiència artistica i producció cultural, àmbits per a la intervenció socioeducativa

Experiencia artística
Experiencia artística

Barragán, J.M. y Moreno, A. Revista d’Educació Social. Barcelona:2004.