Fundació Desenvolupament Comunitari

Fundació Desenvolupament Comunitari
Fundació Desenvolupament Comunitari

http://www.fdc.cat/web/

Fundación que trabaja para el desarrollo cultural comunitario.

Así se definen:

Què som?

La Fundació Desenvolupament Comunitari (FDC) és una entitat d’economia social i solidària creada l’any 1993 que treballa en la recerca i experimentació d’eines de transformació social a través del diàleg.   Amb un equip transdiciplinar, acompanyem a professionals de l’àmbit públic i privat, polítics, organitzacions de base, ciutadania no organitzada i altres agents socials al territori, en el treball comú, en la gestió del conflicte i en el foment de la convivència.   La tasca de la FDC es desenvolupa tant a escala local, com nacional, així com en la cooperació internacional. Estar presents en xarxes nacionals i internacionals i treballar juntament amb elles, ens nodreix i ens contrasta amb noves idees per utilitzar-les en el dia a dia.   La nostra acció es concentra en els camps: Participació ciutadana, Mediació i acció comunitària, Accessibilitat Inclusió social.

D’aquests camps, la nostra organització ofereix: Recerca Assessorament i consultoria Formació Gestió de programes i serveis Innovació i projectes pilot .

El 2010 es va redactar el Pla Estratègic de l’entitat que s’havia de fer efectiu en els següents cinc anys, centrats en tres eixos vertebradors:  Trobar fórmules que optimitzin la cohesió interna de l’entitat i la millora de la transversalitat d’àmbits de treball. Potenciar les accions comunicatives i comercials per ser més visibles i captar noves línies de finançament. Equilibrar les demandes del mercat i les línies de treball que proposa la Fundació (mostrar el nostre saber i adaptar-lo en lestendències que s’obren).   En el primer any de vida del Pla estratègic, s’ha pogut realitzar: L’activació d’una línia de R+D+i de la Fundació fruit de la capitalització i coneixement dels àmbits de treball de l’entitat i en què permet avançar-los i crear nous escenaris de mercat. Redacció del Pla de Comunicació de l’entitat. Inici dels debats per crear un Codi Ètic de l’entitat i definir la pròpia línia de Responsabilitat Social Corporativa.

Pla de “formació creuada” per fomentar la transversalitat així com la creació de grups transversals per fomentar el contacte entre àmbits i la creació d’idees i projectes nous.

El Pla de Comunicació recull amb força que FDC està implicada d’una manera notòria en diferents xarxes, tant a nivell local com a nivell internacional.   De cara els propers anys, FDC considera important mantenir aquesta xarxa de relacions, com a font de noves idees, noves col·laboracions, nous projectes i aliances per acomplir la nostra missió.

Ciutat Beta

ciutat beta
ciutat beta

Ciutat Beta posa en joc processos i eines innovadores per a l’acció social. Un espai per explorar la ciutat en la que vivim i, amb perspectiva interdisciplinària, des d’on generar i posar a prova solucions creatives a necessitats de territoris concrets.

És possible redissenyar la ciutat per a les ciutadanies emergents?

Aquesta pregunta no és retòrica. Hi ha una emergència de conceptes que connecten la ciutat amb el que està passant, conceptes com ‘Ciutats Intel·ligents’, que confereixen a la ciutat la capacitat de recordar, anticipar-se i relacionar-se.

També trobem el concepte de “Sentient City” descrita pel MIT com la ciutat capaç de controlar el seu propi entorn i el nostre comportament ciutadà en ell, convertint-nos en un agent actiu en la definició de la forma de l’espai públic urbà. O les “Smart Citys” com aquelles ciutats que usen les TIC per fer que, tant la seva infraestructura crítica, com els seus components i serveis públics oferts, siguin més interactius, eficients i els ciutadans puguin ser més conscients d’ells.

Ciutat Beta vol ser una plataforma de treball i anàlisi des de la qualitat i la creativitat, focalitzant en l’ADN de la ciutat, des de la perspectiva de les persones. Es vol treballar des de vuit àmbits/contenidors de noves formes i processos: Xarxes, Mobilitat, Solidaritat, Entorn, Cultura col·lectiva, Joc, Energia i Teixit urbà.

Pretenem explorar la importància del paper dels ciutadans com a “productors” de la ciutat, posant èmfasi en la participació i l’acció ciutadana. No hem de deixar de costat la dimensió d’educació expandida que tenen les ciutats i els processos de desigualtat que generen aquests canvis accelerats que es viuen a tots nivells. I més ara, en el context de crisi que estem immersos.

Aquest procés de redissenyar les ciutats comença per detectar elements clau com l’ ‘empatia urbana’ o l’emergència de processos oberts del tipus “bottom-up” (processos que es desenvolupen des de baix a dalt) , que incideixen en la configuració del teixit urbà. Accions urbanes locals que, al marge de la planificació urbanística tradicional, aborden desequilibris con­crets i ofereixen solucions creatives per a la vida diària.

Ciutat Beta pretén facilitar processos oberts de treball que derivin cap a propostes innovadores que puguin resoldre problemes concrets de les ciutats. Perquè estem convençuts que la forma, la funció i la identitat de les ciutats venen defini­des pel factor humà.

http://www.ciutatbeta.org/

A %d blogueros les gusta esto: