En el mes de enero Laia Serra, co-directora de Comusitària, proyecto de música comunitaria en Barcelona, presentó su tesis doctoral

Model de Desenvolupament Cultural Comunitari a partir de l’anàlisi
d’experiències internacionals i locals d’art comunitari es el titulo de la tesis, dirigida por María Jesús Morata García, en la  Universitat Ramon Llull. FESTSPT- Educació Social i Treball Social.

Fecha de defensa: 25-01-2018
Palabras clave: Xarxa; Valor cultural; Sostenibilitat; Accés a la cultura; Educació artística; Creativitat;Desenvolupament personal; Participació; Apoderament; Ciutadania
Tesis (en catalán):

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/462073/Tesi_Laia_Serra.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Fundació Desenvolupament Comunitari

Fundació Desenvolupament Comunitari
Fundació Desenvolupament Comunitari

http://www.fdc.cat/web/

Fundación que trabaja para el desarrollo cultural comunitario.

Así se definen:

Què som?

La Fundació Desenvolupament Comunitari (FDC) és una entitat d’economia social i solidària creada l’any 1993 que treballa en la recerca i experimentació d’eines de transformació social a través del diàleg.   Amb un equip transdiciplinar, acompanyem a professionals de l’àmbit públic i privat, polítics, organitzacions de base, ciutadania no organitzada i altres agents socials al territori, en el treball comú, en la gestió del conflicte i en el foment de la convivència.   La tasca de la FDC es desenvolupa tant a escala local, com nacional, així com en la cooperació internacional. Estar presents en xarxes nacionals i internacionals i treballar juntament amb elles, ens nodreix i ens contrasta amb noves idees per utilitzar-les en el dia a dia.   La nostra acció es concentra en els camps: Participació ciutadana, Mediació i acció comunitària, Accessibilitat Inclusió social.

D’aquests camps, la nostra organització ofereix: Recerca Assessorament i consultoria Formació Gestió de programes i serveis Innovació i projectes pilot .

El 2010 es va redactar el Pla Estratègic de l’entitat que s’havia de fer efectiu en els següents cinc anys, centrats en tres eixos vertebradors:  Trobar fórmules que optimitzin la cohesió interna de l’entitat i la millora de la transversalitat d’àmbits de treball. Potenciar les accions comunicatives i comercials per ser més visibles i captar noves línies de finançament. Equilibrar les demandes del mercat i les línies de treball que proposa la Fundació (mostrar el nostre saber i adaptar-lo en lestendències que s’obren).   En el primer any de vida del Pla estratègic, s’ha pogut realitzar: L’activació d’una línia de R+D+i de la Fundació fruit de la capitalització i coneixement dels àmbits de treball de l’entitat i en què permet avançar-los i crear nous escenaris de mercat. Redacció del Pla de Comunicació de l’entitat. Inici dels debats per crear un Codi Ètic de l’entitat i definir la pròpia línia de Responsabilitat Social Corporativa.

Pla de “formació creuada” per fomentar la transversalitat així com la creació de grups transversals per fomentar el contacte entre àmbits i la creació d’idees i projectes nous.

El Pla de Comunicació recull amb força que FDC està implicada d’una manera notòria en diferents xarxes, tant a nivell local com a nivell internacional.   De cara els propers anys, FDC considera important mantenir aquesta xarxa de relacions, com a font de noves idees, noves col·laboracions, nous projectes i aliances per acomplir la nostra missió.