Expresión corporal, identidad y aula de acogida.

Ainara.png
Autora: Ainara Díaz Cots

Trabajo Final de Máster: Una experiència de Mediació Artística en una Escola intercultural. L’acompanyament de la construcció identitària dels infants nouvinguts
mitjançant l’Expressió Corporal en el context de l’Aula d’acollida.

Resum:
Un contacte proper de la investigadora amb l’escola Miquel Bleach fa que s’adoni que calen més espais de llibertat creativa per acompanyar la construcció identitària i el procés d’aculturació dels infants nouvinguts en el context de l’Aula d’acollida del centre. L’experiència de la investigadora en dansa i Expressió corporal i la seva formació com a mediadora artística fan que decideixi buscar una solució al problema plantejat proposant un projecte d’acció a través de la Mediació artística, utilitzant com a eina l’Expressió corporal. Mitjançant la unió de teoria i pràctica aquesta investigació-acció aconsegueix conèixer les característiques dels infants de l’Aula d’acollida sobre els que es desenvolupa la investigació. La present investigació conclou que les sessions de Mediació artística, han millorat les Intel·ligències múltiples observades: Intel·ligències intrapersonal, interpersonal i corporal-cinestèsica i que amb aquesta millora els infants tenen les condicions idònies per portar a terme la seva construcció identitària i per fer un procés d’aculturació cap a la inclusió social. La investigació també conclou que les sessions han estat de gran utilitat com a complement a la tasca de l’Aula d’acollida tant a nivell lingüístic com pel que fa a l’acompanyament emocional dels infants. L’avaluació
realitzada també conclou que la metodologia de la Mediació artística s’ha aplicat adequadament, fet que obre la hipòtesi de que de la implementació d’un projecte d’acció
a través de la Mediació artística, utilitzant l’eina de l’Expressió corporal, en un context de característiques semblants, es podrien obtenir uns resultats similars.

Autoría: Ainara Díaz Cots

Tutora: Mar Morón

Máster Arte para la transformación social, la inclusión y el desarrollo comunitario: Mediación Artística

Curso 17/18

Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona

Para descargar la investigación: Expresió corporal, identitat i aula d’acollida

 

APORTACIONES DE LA MEDIACIÓN ARTÍSTICA EN LA ESCUELA FORMAL

Miquel Bleach.png

Compartimos el estudio de caso centrado en la implementación de Estrategias de Pensamiento Visual (en inglés «VTS: Visual Thinking Strategies) en la Escuela Miquel Bleach dentro del proyecto Escuelas Tandem.

Trabajo Final de Master presentado por Marina Sintes Carreras.                                           Tutora: Ascensión Moreno González.                                                                                          Master en Arte para la transformación social, la inclusión y el desarrollo comunitario: Mediación Artística.                                                                                                                Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona.

TFM_Aproximación a la Mediación Artística en contexto de educación formal.

A %d blogueros les gusta esto: