Guia per al respecte a la diversitat de creences als centres educatius de Catalunya

Guia_Educatius_2015_Pagina_001.jpg_36022440
Guia_Educatius_2015_Pagina_001.jpg_36022440

Edició revisada i ampliada de l’edició del 2010.

Publicació de Generalitat de Catalunya.  Departament de Governació i Relacions Institucionals i Departament d’Ensenyament.

Guia per al respecte a la diversitat de creences als centres educatius 2015

 

El diálogo intercultural a través del arte

interculturalidad
interculturalidad

La cruz Roja ha editado esta guía, de la que son autoras: Eva Garrido del Saz, Yera Moreno Sainz Esquerra, Silvina Monteros Ovelar y Sylvia García Segovia.

Está estructurada en tres capítulos: Interculturalidad, genero e interculturalidad y Arte e interculturalidad, además de la bibliografia y enlaces de interès.

Acceso al documento: DIALOGO-INTERCULTURAL

Guia para trabajar las historias de vida con niños y niñas en acogimiento residencial y familiar

guia historias de vida
guia historias de vida

Pdf: historias de vida en acogimiento

¿Por qué trabajar la historia de vida con estos niños y niñas? ¿Cómo hacerlo? ¿qué lugar puede tener la Mediación Artística en este Proceso? Son algunas de las cuestiones, entre otras, que aborda este innovador trabajo.

Resumen:

“Viaje a mi historia” es un programa que la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social pone en marcha para mejorar la calidad en la atención a la infancia del Sistema de Protección, apoyar el trabajo educativo de las familias de acogida y ofrecer a los profesionales herramientas y recursos para desarrollar el trabajo de reconstrucción de la historia de vida de niños y niñas. Es importante que a estos menores se les dé la oportunidad de tratar sus orígenes, se les explique de la manera mejor posible el porqué han llegado a esa situación y cuál va a ser su futuro. En definitiva, ayudarles a reconstruir la historia de sus vidas registrando hechos y acontecimientos significativos acerca de sí mismos, de sus familias de origen y del lugar y las personas con las que viven; hechos y recuerdos de sus orígenes y de cómo eran en el pasado; de cómo son en el presente, de cuáles son sus gustos, temores y aspiraciones, y de los cambios que se están produciendo en sus vidas y que les afectan de manera directa.

El programa está destinado a menores de 0  a 12 años de la Comunidad Autónoma Andaluza que se encuentra en acogimiento, ya sea familiar o residencial. “Viaje a mi historia” afronta esta cuestión empleando una estrategia sistemática; un plan estructurado que se implementará progresivamente, en  el periodo de tres años, y supondrá unos tiempos diferenciados y marcados por la propia madurez de los niños y niñas.

Esta guía proporciona información, orientaciones prácticas y recursos para que los profesionales y los acogedores que acompañan a los niños y niñas durante el acogimiento residencial o familiar puedan acceder a la información básica sobre el trabajo de historia de vida (resumen sacado del propio documento).

Enlace al documento on-line: http://www.juntadeandalucia.es/observatoriodelainfancia/oia/esp/descargar.aspx?id=3368&tipo=documento

Recull de publicacions, articles, institucions i recursos web sobre les actuacions dirigides a la població infantil menor de 6 anys que presenten algun tipus de trastorn en el desenvolupament o discapacitat, o que estan en situació de risc de patir-ne.

Atenció precoç
Atenció precoç

El contingut d’aquest dossier s’adreça a professionals i familiars que treballen l’atenció precoç amb aquests infants per tal de corregir i millorar els trastorns reals o potencials o per estimular capacitats compensadores. Totes les publicacions que s’hi recomanen es poden consultar als centres DIXIT.

Data de publicació: 11/12/2012

Elaborat per: DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials

Monografies

Atención temprana a niñas y niños sordos: guía para profesionales de los distintos ámbitos. Madrid: Fundación CNSE para la Supresión de las Barreras de Comunicación, 2007. Guia per a professionals de diferents àmbits que treballen en temes d’atenció precoç en nens i nenes amb sordesa. Està desenvolupada per la Fundació CNSE per a la supressió de les barreres de comunicació. Versió en línia (PDF)   Avaluació externa de qualitat dels centres de l’ICASS: àrea de serveis. Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social, 2001. 57 p. Projecte d’avaluació externa de qualitat dels centres de desenvolupament infantil i atenció precoç, que permet avaluar la situació del sector a través d’un conjunt d’indicadors.

Cantavella, Francesc. Desenvolupament i salut mental: el valor de l’atenció en la primera infància. Barcelona: Publicacions i edicions de la Universitat de Barcelona, 2006. 141 p. + 1 CD-ROM. ISBN: 84-475-3133-3 Llibre orientat als professionals que treballen amb infants. Tracta temes tan fonamentals com la salut mental, les capacitats de l’infant, el seu desenvolupament, la prevenció, les particularitats dels nadons, els afectes o la malaltia.

Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana – GAT. Organización diagnóstica para la atención temprana: niveles I, II y III. Madrid: Real Patronato sobre Discapacidad, 2011. 1 disc òptic (CD-ROM) Recurs que conté una classificació de diagnòstic que ordena les situacions de risc i trastorns que poden donar-se en l’etapa infantil de zero a sis anys, tant en infants i les seves famílies com al seu entorn, a través de la qual permet recollir un conjunt mínim de dades bàsiques sobre atenció precoç.

Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de la Atención Temprana – GAT. La primera notícia: estudio sobre los procedimientos profesionales, las vivencias y las necesidades de los padres cuando se les informa de que su hijo tiene una discapacidad o un trastorno del desarrollo. Madrid: Real Patronato sobre Discapacidad, 2011. 44 p. + 1 CD-ROM  Estudi sobre els procediments professionals, les vivències i les necessitats dels pares quan se’ls informa que el seu fill/a té una discapacitat o un trastorn del desenvolupament. Versió en línia (PDF)

Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana – GAT. La realidad actual de la atención temprana en España. Madrid: Real Patronato sobre Discapacidad, 2011. 250 p. + 1 CD-ROM.  Estudi que mostra la situació actual i real a tot Espanya, de manera que es pugui reflexionar i valorar els aspectes qualitatius i quantitatius de l’atenció precoç, establir comparacions entre realitats, i obtenir unes conclusions que portin a millorar l’atenció a tots els infants del territori nacional i a les seves famílies. Versió en línia (PDF)

Giné, Climent. L’atenció precoç a Catalunya: serveis i qualitat. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar i Família, 2003. 185 p.  Estudi elaborat el 2001 per analitzar la situació de l’atenció precoç a Catalunya, l’abast dels serveis que cobreix i la seva qualitat, és a dir, l’ajust de la resposta a les necessitats dels infants i les seves famílies. Per un altre costat, va permetre desenvolupar un model d’autoavaluació de la qualitat del servei a partir d’una concepció del servei centrada en la família.  Versió en línia (PDF)

Gracia Millá, Mª; Mulas, Fernando. Atención temprana: desarrollo infantil, diagnóstico, transtornos e intervención. Valencia: Promolibro, 2005. XXIII, 915 p. Llibre que tracta els fonaments científics, el desenvolupament infantil, els aspectes conceptuals i organitzatius de l’atenció precoç, la prevenció, el procés, el diagnòstic, les capacitats i les intervencions específiques, la intervenció familiar, la formació i la investigació, els criteris i estàndards de qualitat i els projectes europeus en aquesta matèria.

Guía de estándares de calidad en atención temprana. Madrid: Real Patronato sobre Discapacidad, 2008. 158 p. + 1 CD-ROM  Eina de referència per recolzar als serveis i als professionals implicats en l’atenció primerenca. Conté una sèrie d’estàndards per fer les autoavaluacions i les avaluacions externes pertinents dins d’aquest àmbit. Conté un CD-ROM amb l’aplicació informàtica GECAT.

Guia de serveis d’atenció precoç. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d’Acció Social i Ciutadania, 2010. 60 p. (Guies del DASC; 3) Guia que conté la relació d’establiments i centres que conformaven el Servei d’Atenció Precoç desplegat a Catalunya i que conformen la Xarxa de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) l’any 2010.

Juegos, juguetes y atención temprana: pautas para el diseño de juguetes útiles en la terapia psicopedagógica. AIJU Centro Tecnológico, 2008. 32 p.  Publicació que ofereix unes pautes per al disseny de joguines útils en teràpia psicopedagògica. S’inclou informació sobre la problemàtica de l’atenció precoç, les necessitats i requeriments que haurien de tenir les activitats lúdiques i les característiques que haurien de reunir els materials lúdics utilitzats en aquesta àrea d’intervenció infantil. Versió en línia (PDF)

Pérez Sánchez, Ma. Isabel; Lorenzo Rivero, Mª José. IDAT: inventario de desarrollo atención temprana. Salamanca: Amarú, 2001. 96 p. + 3 quaderns d’avaluació. Treball que fa una síntesi minuciosa de les conductes dels infants de 0 a 4 anys en cadascuna de les àrees que configuren el desenvolupament humà. Aquest document pot servir d’instrument de treball per a tots els nens i nenes, independentment del tipus de creixement i desenvolupament que estiguin tenint.

Perpiñán Guerras, Sonsoles. Atención temprana y familia: cómo intervenir creando entornos competentes. Madrid: Narcea, 2009. 252 p. Llibre que conté exemples d’experiències reals de casos d’atenció i estimulació precoç en infants dins l’àmbit familiar, explicant quines necessitats i quines són les emocions que s’experimenten quan apareix una situació de trastorn o risc en els fills. Està orientat principalment a psicòlegs, metges, treballadors socials, educadors i altres professionals de l’atenció primerenca i de la intervenció amb famílies.

Recomendaciones técnicas para el desarrollo de la atención temprana. Madrid: Real Patronato sobre Discapacidad, 2005. 40 p.  Document de Federación Estatal de Profesionales de Atención Temprana, que té com a objectiu aportar als pares i mares, als professionals relacionats amb la primera infància, als experts de les administracions públiques i als gestors polítics, un conjunt de referències o recomanacions tècniques seleccionades per la seva rellevància per al desenvolupament infantil i l’atenció primerenca. Versió en línia (PDF)

Recull de procediments d’atenció directa per als centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP). Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d’Acció Social i Ciutadania, 2010. 96 p. (Eines; 10) Publicació que recull els procediments bàsics en l’atenció directa dels infants que presenten necessitats, des que es detecten les dificultats i es planteja la demanda d’intervenció fins que, un cop diagnosticada i desenvolupada l’atenció terapèutica adequada l’infant rep la baixa del servei. Versió en línia (PDF)

Vint anys al servei de la petita infància i les seves famílies: jornada d’atenció precoç. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d’Acció Social i Ciutadania, 2007. 1 carpeta  Material de la Jornada d’Atenció Precoç portada a terme a Lleida l’any 2007.

Revistes

Boletín del Real Patronato sobre Discapacidad Publicació electrònica de caràcter institucional del Real Patronato sobre Discapacidad que conté informació d’actualitat sobre aquest àmbit.

Desenvolupa: la revista d’atenció precoç Revista electrònica que dóna continuació a l’anterior publicació de l’Associació Catalana d’Atenció Precoç, la Revista de l’ACAP. Té com a objectiu fomentar el diàleg i l’intercanvi d’idees i experiències entre els professionals de les diferents disciplines que es dediquen o estan interessats en el desenvolupament infantil i l’atenció precoç.

Revista de psicopatología y salud mental del niño y del adolescente Publicació semestral que té com objectiu aprofundir en el coneixement teòric, la investigació, la pràctica clínica i l’atenció psiquiàtrica, en salut mental de la infància i l’adolescència.

Articles

Bagué Pietx, Joan. “La protecció de dades i altres qüestions derivades de l’atenció precoç”. A: Revista de l’ACAP, 2008, núm. 29, p. 51-72.

Bassols i Ginestà, Sílvia. “L’atenció a infants amb sordceguesa i a les seves famílies”. A: Revista de l’ACAP, 2009, núm. 30, p. 99-108.

Cristobal Mechó, Cristina. “Atenció precoç a Catalunya: una experiència assistencial amb passat i present”. A: Revista de l’ACAP, 2010, núm. 31, p. 9-27.

Diez Martínez, Arantxa. “Evolución del proceso de atención temprana a partir de la triada profesional-familia-niño”. A: Revista síndrome de Down, 2008, núm. 97, p. 46-55.

Mahoney, Gerald; Perales, Frida. “El papel de los padres de niños con síndrome de Down y otras discapacidades en la atención temprana”. A: Revista síndrome de Down, 2012 (jun.), vol. 29 (2), núm. 113, p. 46-64

Martín Tarrasón, Sergio. “Sobre la negación y el proceso de duelo”. A: Revista de l’ACAP, 2009, núm. 30, p. 75-95.

Molla Ollé, Josep. “El diagnòstic dels trastorns psíquics en la infància”. A: Revista de l’ACAP, 2010, núm. 31, p. 9-27.

Perera, Juan. “Atención temprana: definición, objetivos, modelos de intervención y retos planteados”. A: Revista síndrome de Down, 2011 (dic.), vol. 28 (4), núm. 111, p. 140-152

“Rol i funcions dels pedagogs/a en el CDIAP: document de treball, 6 d’octubre de 2011”. A: Educació i xarxa, 2012, núm. 6, p. 20-23

Recursos

Directori de centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) Recull els 86 CDIAP (entre serveis i antenes, és a dir, serveis que només s’ofereixen algun dia de la setmana) distribuïts per tot el territori català.

Estimulacion Temprana: estimulación temprana para bebés y niños hasta 6 años – atención temprana Pàgina que conté una sèrie d’articles sobre l’estimulació precoç, així com informació sobre el curs que ha desenvolupat l’autora: «Aumenta la inteligencia de tu hijo de los 0 a los 6 años: estimulación temprana».

Guía de acceso a documentación de interés en atención temprana del Departamento de Investigación de Astrapace Pàgina que ofereix un conjunt de textos i documents que es consideren d’utilitat en el camp de l’atenció precoç.

Perfils professionals del servei d’atenció precoç L’any 2011, el Comitè d’Expertes i Experts en Formació en l’Àmbit de l’Acció Social del Departament de Benestar Social i Família va aprovar els perfils professionals del servei d’atenció precoç (neuropediatre/a, psicòleg/òloga, fisioterapeuta, logopeda, treballador/a social.

Institucions

ACAP. Associació catalana d’atenció precoç Entitat associativa que agrupa als professionals que treballen als Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) de Catalunya.

Federación estatal de asociaciones de profesionales de atención temprana Federació que aglutina al conjunt d’associacions de professionals de l’atenció precoç de les diverses comunitats autònomes de l’estat.

Normativa

Decret 261/2003 de 21 d’octubre, pel qual es regulen els serveis d’atenció precoç

Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011

Tejer el camino

CONVIVENCIA_Y_RECONCILIACION Guia Colombia

Tejer el camino
Tejer el camino
Guía conceptual y metodológica

Guía conceptual y metodológica
Componente de convivencia y reconciliación.
Estrategia de reintegración basada en comunidades
Alta Consejería Presidencial para la Reintegración – ACR

Banca de Proyectos
www.bancadeproyectos.com
Av. Calle 127 No. 15-36 Ofc. 229
PBX (571) 6335605
Alta Consejería Presidencial
para la Reintegración
www.reintegracion.gov.co
Bogotá D.C., Colombia – Mayo de 2010
Impreso en Colombia

Esta Guía contiene los elementos técnicos, las herramientas metodológicas y conceptuales  en el marco de la estrategia de reintegración basada en comunidades a la luz  de los componentes de convivencia y reconciliación, para que cada operador pueda
desarrollar de manera rápida y efectiva sus contenidos. De esta forma se da respuesta  a las necesidades propias de cada intervención y ampliando el espectro de la recolección  de información, sistematización, seguimiento y evaluación de impacto que todo  proyecto social debe considerar.
La Guía incluye un manual conceptual de términos inherentes y constitutivos del proceso  de convivencia y reconciliación, la exposición y el desarrollo de unos elementos  metodológicos funcionales y dos fichas para la recolección de la información, que
facilitan y apoyan la intervención (Ficha Ruta para el encuentro).
La ficha para indagar sobre las percepciones y conocimientos que tienen los integrantes  de los procesos que se realizan desde el componente de convivencia y reconciliación está  diseñada para ser aplicada a toda la comunidad beneficiada, con el fin de construir  una línea de base que permita conocer la condición del individuo en el momento de  entrada al proyecto, su evolución, transformaciones, compromisos y papel que tiene  dentro del grupo, así como sus debilidades y fortalezas para el adecuado logro de los  objetivos presentados en la propuesta.
La ficha Ruta para el encuentro constituye una herramienta que facilitará el diagnóstico  del territorio en el que nos encontremos. Es, a la vez, una Guía para la recolección  de la información de apoyo metodológico a la gestión que contempla los elementos
propios del colectivo, a partir de una perspectiva que alcanza desde una ambientación  general del sector en el que se implementa la propuesta, pasando por los elementos de  apoyo a la misma como planta física, comunicaciones, elementos metodológicos para
la intervención, e indicadores de avance, de gestión y de resultados.
El uso y diligenciamiento sistemático de las fichas y la lectura de la Guía conceptual son elementos que aportan al desarrollo adecuado de las propuestas de convivencia y  reconciliación que la acr promueve y desarrolla, por medio de su estrategia de reintegración  basada en comunidades.

A %d blogueros les gusta esto: