Monogràfic sobre cultura, art i aplicacions locals

llobregat_block_party.1200x630.jpg
Llobregat Block Party

El Centre d’Estudis i Recursos Culturals de la Diputació de Barcelona impulsa el monogràfic Més enllà del binomi cultura i educació: aproximacions des de l’àmbit local.

El treball comprèn catorze articles que aporten mirades diverses a les relacions entre la cultura, l’educació i el món local. Sense pretensió d’exhaustivitat, pensem que aquestes catorze visions poden contribuir al debat sobre les necessàries relacions entre l’educació i la cultura, així com orientar els ajuntaments a l’hora de dissenyar les seves polítiques públiques de cultura i educació. (Oriol Lladó i Esteller – Diputat delegat de Cultura de la Diputació de Barcelona)

Clica al títol del monogràfic per descarregar l’arxiu.

 

 

Anuncios

Efectos de la educación artística

pagina_09_nueva_cabecera.jpg

Un estudio reciente en Estados Unidos recoge los efectos de la educación artística en adolescentes afirmando que la formación artística mejora las habilidades sociales y disminuye el abandono escolar mejorando el interés por seguir los estudios académicos.

Puedes leer toda la noticia en el siguiente link: https://www.latercera.com/opinion/noticia/educacion-artistica-numeros-accion/549788/

Orquesta de instrumentos reciclados de Cateura

“La Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura es una agrupación musical conformada por jóvenes y niños que viven en la comunidad instalada en el entorno del vertedero de Cateura, el principal y más grande vertedero de Asunción, la capital del Paraguay, así como por algunos jóvenes de otras comunidades cercanas, interesados en vivir la experiencia de conformar esta Orquesta”.

https://www.recycledorchestracateura.com/orquesta

Este proyecto, iniciativa del músico Szaron y Sonidos de la Tierra, en Cateura, Paraguay, desarrolla el poder de la música como elemento de transformación social y sin duda cambia la vida de los habitantes de este vertedero, especialmente la de los jóvenes, abriéndoles nuevas posibilidades de futuro.

EXCLUSIÓN DE LOS ARTISTAS CALLEJEROS DEL CENTRO DE BOGOTÁ EN EL CONSUMO y ESTUDIO CULTURAL DEL PAÍS

Investigación de : Luisa Fernanda Ortiz Rubio y Johan Steven Chaves Abella

Resumen
Una de las principales actividades desarrolladas en el centro de Bogotá consiste en: apropiarse de un espacio, luego crear un y a partir de alguna expresión, convertirse en artista callejero. De ahí a transformarse en un gestor para la formación y consumo cultural de la sociedad que envuelve su área de trabajo.
Esta investigación desde la comunicación y la cultura, analiza como las diferentes practicas desarrolladas alrededor del artista, inciden en el consumo cultural de la sociedad, dado que entidades gubernamentales excluyen en análisis y estudios de consumo cultural al artista callejero, lo cual corresponde a exceptuar a dichos sujetos como interventores o productores de cultura y así mismo a exceptuar las formas en que los transeúntes perciben las actividades desarrolladas por el colectivo de artistas estudiados.

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
Programa de Comunicación social

http://repository.ucc.edu.co/bitstream/ucc/6868/4/2018_comunicaci%C3%B3n_cultura.pdf

Expresión corporal, identidad y aula de acogida.

Ainara.png
Autora: Ainara Díaz Cots

Trabajo Final de Máster: Una experiència de Mediació Artística en una Escola intercultural. L’acompanyament de la construcció identitària dels infants nouvinguts
mitjançant l’Expressió Corporal en el context de l’Aula d’acollida.

Resum:
Un contacte proper de la investigadora amb l’escola Miquel Bleach fa que s’adoni que calen més espais de llibertat creativa per acompanyar la construcció identitària i el procés d’aculturació dels infants nouvinguts en el context de l’Aula d’acollida del centre. L’experiència de la investigadora en dansa i Expressió corporal i la seva formació com a mediadora artística fan que decideixi buscar una solució al problema plantejat proposant un projecte d’acció a través de la Mediació artística, utilitzant com a eina l’Expressió corporal. Mitjançant la unió de teoria i pràctica aquesta investigació-acció aconsegueix conèixer les característiques dels infants de l’Aula d’acollida sobre els que es desenvolupa la investigació. La present investigació conclou que les sessions de Mediació artística, han millorat les Intel·ligències múltiples observades: Intel·ligències intrapersonal, interpersonal i corporal-cinestèsica i que amb aquesta millora els infants tenen les condicions idònies per portar a terme la seva construcció identitària i per fer un procés d’aculturació cap a la inclusió social. La investigació també conclou que les sessions han estat de gran utilitat com a complement a la tasca de l’Aula d’acollida tant a nivell lingüístic com pel que fa a l’acompanyament emocional dels infants. L’avaluació
realitzada també conclou que la metodologia de la Mediació artística s’ha aplicat adequadament, fet que obre la hipòtesi de que de la implementació d’un projecte d’acció
a través de la Mediació artística, utilitzant l’eina de l’Expressió corporal, en un context de característiques semblants, es podrien obtenir uns resultats similars.

Autoría: Ainara Díaz Cots

Tutora: Mar Morón

Máster Arte para la transformación social, la inclusión y el desarrollo comunitario: Mediación Artística

Curso 17/18

Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona

Para descargar la investigación: Expresió corporal, identitat i aula d’acollida

 

GASTRONOMÍA, COCINA E IDENTIDAD

mescladis.jpg
Mescladís

Trabajo Final de Máster: Gastronomía, cocina e identidad.

Resumen
La presente investigación, consiste en la descripción y análisis de como a través de la utilización de la gastronomía como lenguaje y la cocina como herramienta de mediación artística, personas migrantes en la ciudad de Barcelona, han podido reforzar su identidad desde el compartir sus historias y su cultura a través de la comida y, cuáles han sido los efectos de esta. El proceso investigativo fue llevado a cabo en los Talleres de Cocina de la Fundación Mescladís, donde los datos recopilados a través de fotografías fueron adquiridos entre febrero y abril del 2018.

Autoría: Camila Paz Atenas Duarte

Turor: Ferran Cortés Izquierdo

Máster Arte para la transformación social, la inclusión y el desarrollo comunitario: Mediación Artística

Curso 17/18

Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona

Descargar investigación: Gastronomía, cocina e identidad

Estudio de caso: Proyecto de danza- teatro para la cultura de la paz

danza- teatro
Rosa Lliberia

Trabajo Final de Máster: Aportacions de la Mediació Artística a la cultura de la pau. Estudi de cas del procés de creació d’un espectacle de dansa- teatre en context interescolar a Montcada i Reixac.

Resum

La present investigació posa en relació àmbits d’estudi amb certes afinitats però de camps diversos com són la mediació artística, l’educació, el teatre i la cultura de pau. A través d’aquesta relació es vol evidenciar com pot beneficiar la mediació artística en àmbit escolar amb perspectiva d’educació per la pau. En aquest sentit es pretén que la investigació pugui resultar una eina útil per establir els fonaments i marcs referencials per a futurs projectes artístics enfocats a la cultura de pau.
El cas seleccionat és el de “Més enllà dels murs” realitzat amb els alumnes de 5èB de l’escola Reixac, de Montcada i Reixac. A través d’aquest es posa en evidència que entre les aportacions de la mediació artística des del teatre són la millora de la prevenció de conflictes, de l’autoconeixement i de les interelacions grupals. Amb aquesta investigació també es demostra com n’és d’important el posicionament de l’escola vers la democratització de la cultura i l’educació per la pau.

Autoría: Rosa Lliberia Abelló

Tutor: Ramon Castells Ros

Máster Arte para la transformación social, la inclusión y el desarrollo comunitario: Mediación Artística

Curso 17/18

Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona

Descargar investigación: Estudi de cas: Projecte dansa- teatre per a la cultura de la pau